BIZ hakda

Üstünlik

 • ntek
 • ntek5
 • ntek3
 • Linyi3

ntek

Giriş

Ntek, sanly UV printerlerini işläp düzmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen UV sanly çap maşynlaryny onlarça ýyl bäri öňdebaryjy öndüriji we eksport ediji.Indi biziň printer seriýamyzda UV Flatbed printer, rulonly rulonly tekiz UV we UV Gibrid printer, şeýle hem akylly UV printer bar.Täze önüm täzelikleri üçin hünär gözleg we ösüş merkezi, şeýle hem müşderiler üçin satuwdan soňky hyzmat topary, müşderilerimiz üçin öz wagtynda hyzmaty üpjün etmek üçin onlaýn goldaw berýär.

 • -
  2009-njy ýylda esaslandyryldy
 • -
  13 ýyl iş tejribesi
 • -+
  6 hünär önümçilik ugry
 • -+
  150-den gowrak ýurda eksport

önümleri

Innowasiýa

 • Akril metal agaç PVC tagta aýna LED UV tekiz printeri öndüriji

  Akriliniň öndürijisi ...

  Çap ediş tablisasynyň ululygy 2500mm × 1300mm Iň ýokary material agramy 50kg Iň ýokary material beýikligi 100mm Gysgaça mazmun YC2513H ykdysady derejeli UV tekiz printerdir.Tekiz substrat bilen her dürli materialda çap edip biler.Täze çaphana işine başlamak üçin gaty gowy saýlaw.Uly formatda çap edilýän ululygy 2,5mX1.3m bolan YC2513H, köp mukdarda önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.Öwrenmek we işlemek aňsat bolan awtomatiki.Çap ediş bazasynyň esasy tagtasy hünärmen zawod, ýokary takyklyk we ...

 • YC2030 ýokary çözgüdi Uv tekiz printer sanly çap ediji maşyn

  YC2030 ýokary çözgüt ...

  Çap ediş stolunyň ululygy 2000mm × 3000mm Maks material agramy 50kg Iň ýokary material beýikligi 100mm YC2030L deňeşdirip bolmajak çap mümkinçiliklerini hödürleýär, dört dýuým galyňlyga çenli agyr, gaty materiallary goşmak bilen täze söwda we amaly dünýäsini öwrenmäge mümkinçilik berýär.Bellik we bezeg pudagynda has ýokary gradient reňkini çap etmek üçin niýetlenendir, fon diwaryny has görnükli täsir edýär we bökmek täsiri bilen has täsirli gatlak gazanýar.Senagat derejeli “Toshiba / Ricoh” Çap kellesi ...

 • Köp funksiýaly Uly format UV tekiz printer keramiki printer

  Köp funksiýaly Uly Fo ...

  Çap ediş stolunyň ululygy 2000mm × 3000mm Iň ýokary material agramy 50kg Iň ýokary material beýikligi 100mm YC2030H UV tekiz printer, täze çykan Ntek, tygşytly önüm öndürmek üçin, durnuklylygy ýokarlandyrmak üçin NTEK-den berk talaplar bar maşynyň gurluşy, ýokary hilli komponentleri we ýetişen çaphana dizaýn tehnologiýasyny ulanyp, çap kellesini ulanmakdan başlap, esbaplary saýlamaklyga çenli, w ...

 • YC1610 UV tekiz printer öndüriji ýol belgisini çap ediji maşyn

  YC1610 UV tekiz printer ...

  Çap ediş stolunyň ululygy 1600mm × 1000mm Iň ýokary material agramy 50kg Iň ýokary material beýikligi 100mm Kiçijik formatly tekiz UV printeriniň standart seriýasy.Esasy artykmaçlygy ykdysadyýet bilen hiliň arasyndaky baglanyşykdyr. Durnukly öndürijiligi, gowy takyklygy, çalt tizligi we uzak ömri bolan köp funksiýaly, köp pudakly, köp ugurly hyzmat enjamlary.Mahabaty gaýtadan işlemek, senetçilik, bezeg boýag senagaty, jübi telefonynyň reňkini çap etmek we beýleki ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • UV printeri tarapyndan çap edilip bilinjek esasy zatlar haýsylar?

  UV printeri tarapyndan çap edilip bilinjek esasy zatlar haýsylar?

  Häzirki wagtda bazarda, esasanam şu dört topar üçin ulanylýan köp sanly UV printer müşderileriniň häzirki bazarda ulanylyşyndan umumy paý 90% -e ýetip biler.1. Mahabat pudagy Bu iň giňden ulanylýar.Galyberse-de, mahabat dükanlarynyň we mahabat kompaniýalarynyň sany we mar ...

 • UV printerini satyn almak bäş esasy meselä düşünmeli

  UV printerini satyn almak bäş esasy meselä düşünmeli

  UV tekiz printeri satyn almak prosesinde köp dostlar has çuňňur düşünerler, tor, enjam öndürijileriniň maglumatlary bilen has köp bulaşarlar we ahyrsoňy ýitgi çekerler.Bu makala, gözlemek prosesinde pikirlenmä sebäp bolup biljek bäş sany esasy sorag döredýär ...